ब्रह्मलीन हुए कांची पीठ शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती

कांची पीठ शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती आज ब्रह्मलीन हो गये। वह 82 वर्ष के थे। जगदगुरू शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती के ब्रह्मलीन

Read more